Втората Световна война – 70 години по-късно


ПОКАНА

ОТ

КЛУБ „ВОЕННА ИСТОРИЯ“

ЗА

СЕМИНАР

НА ТЕМА

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА – 70 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Клуб „Военна История“ има удоволствието да ви покани на организирания от нас семинар, посветен на Втората Световна война, погледната през призмата на изминалите седем десетилетия. Целта на нашата инициатива е да съберем учени, преподаватели и студенти от всички университети в България и да организираме една голяма дискусия, засягаща различни аспекти на най-мащабния конфликт в човешката история. В зависимост от заявените от участниците теми, семинарът ще бъде структуриран на различни сесии, със строго определено време и ред, за които ще ви уведомим в последствие.

Каним преподаватели и студенти от вашата институция да заявят своите проблеми за разискване на електронен адрес klubvoennaistoria@gmail.com. Имайте предвид, че времето за излагане на всяка теза няма да надхвърля петнадесет (15) минути, в които всеки участник трябва да вмести своето изложение. Финалният срок за приемане на темите и проблемите за разискване е 30.04.2012г.

Всички транспортни разходи, както и разходите за настаняване на участниците ще се поемат от съответната институция. Ангажимент на Клуб „Военна История“ остава осигуряването на зала за провеждане на семинара, както и популяризирането на събитието и участващите в него институции.

Домакин на семинара ще бъде Софийски Университет „св. Климент Охридски“, представляван от Исторически Факултет. Датите за провеждане на семинара ще бъдат оповестени една седмица преди крайния срок за подаване на темите и проблемите, които ще бъдат дискутирани.

За всички въпроси, свързани с организацията и реализацията на семинара, моля свържете се с нас на нашия електронен адрес – klubvoennaistoria@gmail.com

С Уважение,

Александър Стоянов

София, 2012г.


Comments are disabled.

%d блогъра харесват това: