История на Войните 7 – Триумфът на Петър I: Великата Северна война – корекции


Здравейте,

Настоящият текст има за цел да внесе корекции (макар и със закъснение) във вече отпечатаното издание на „Триумфът на Петър I: Великата Северна война“. Поради недостатъчното време и прецизност в редакцията на текста, за което, разбира се, основна вина има и самия автор, в крайния вариант на книгата са допуснати няколко грешки, които нарушават смисловата цялост на изложението:

стр. 47, ред 2-ри,  – „два полка“ – всъщност става дума за две роти с численост 300 души всяка. Руските полкове от времето на Петър наброяват около 1000-1100 души (войници и офицери) се състоят от 3-4 роти, чиято численост не може да бъде точно фиксирана.

стр. 77 –  ред 33 – редно е да се добави бележка, поясняваща че Фридрих Август е I-ви по отношение на Саксония, но II-ри по отношение на Полша (Жечпосполита), където е наричан Август II

стр. 84, заглавието „Владетелите“ – би следвало да е „Владетелят“, тъй като Саксония и Жечпосполита имат общ владетел – Август II

стр.88 , има грешки в набирането на годините – 1634 вместо 1534 и 1634-1636 вместо 1534-1536.

стр. 111, ред 18 – „500-600 души“ – всъщност отряда на Шереметев наброява 5-6 000 души.

стр. 162, ред 37 „(около 100 души“) – реалната численост на полка, с който Карл XII влиза в битката при Райовка е 1000 души.

Поднасям своите най-искрени извинения на читателите и се надявам внесените корекции да предлагат, макар и минимална, компенсация

С Уважение,
Александър Стоянов


Comments are disabled.

%d блогъра харесват това: