Tag Archives: Арабски полуостров

Ситуацията в Йемен, 17,09,2015г.

Йемен, 17,09,2015

Йемен, 17,09,2015


Ситуацията в Йемен, 19,08,2015г.

Йемен, 19,08,2015г.

Йемен, 19,08,2015г.