Tag Archives: ПКК

Ситуацията в Близкия Изток 27.07.2015г. – подробна карта

Сирия, Ирак и Ливан, 27,07,2015г.

Сирия, Ирак и Ливан, 27,07,2015г.


Северна Сирия, 24.06.2015г.

Северна Сирия, 24,06,2015г.

Северна Сирия, 24,06,2015г.


Ситуацията в Близкия Изток, 23.06.2015г.

Сирия, Ирак и Ливан, 23,06,2015г.

Сирия, Ирак и Ливан, 23,06,2015г.


Ситуацията в Северна Сирия, 18.06.2015г.

Северна Сирия, 18,06,2015г.

Северна Сирия, 18,06,2015г.


Ситуацията в Близкия Изток, 15.06.2015г.

Сирия, Ирак и Ливан, 15,06,2015г.

Сирия, Ирак и Ливан, 15,06,2015г.