Tag Archives: публикуване

Стандарт за оформление на статия

Здравейте,

 

Ето на кратко основните изисквания, които имаме за предаване на статия за публикация:

Редакция на текста: Моля внимателно да редактирате текста си за правописни и пунктуационни грешки, за да се избегне максимално риска от грешки при публикуване!

Структура на текста: Подаваните от вас текстове е желателно да не бъдат разделяни на глави и подглави. Оптималния вариант е заглавие + подзаглавия.

Шрифт: Times New Roman 14

Разредка: Единична

Бележки: Да са оформени като Endnotes с арабски цифри

Библиография: Желателно е да се посочва използвана литература и сайтове.

Изображения в текста: За всички е по-добре, ако автора на статията сам определи местата на които трябва да се появят илюстрациите в текста. За целта отбелязвайте съответното място по следния начин:

КАРТИНА/КАРТА/ТАБЛИЦА: Име на приложения фаил

(Текст поясняващ изображението/картата/таблицата)

ВНИМАНИЕ!!! Изпращайте ни изображенията и картите като отделни файлове, а таблиците във самия текст!!!


Брой 6 – набиране на статии

016-detail-miniature-scribe-q75-409x432

Здравейте,

След успешния старт на Брой 5 идва време да мислим и за следващото издание. Започваме набиране на статии за следващия брой! Всеки, който желае да се включи със своя публикация може да го стори, като ни изпрати редактиран текст* и илюстрации към статията си на адрес klubvoennaistoria@gmail.com. Няма ограничение в обема на статиите, като текстове надхвърлящи 18 страници могат да бъдат публикувани в две последователни издания. Авторите запазват всички права върху текстовете си!!!

_______________________

* Очаквайте съвсем скоро официалния формат в който трябва да се предават текстовете за публикуване!