Tag Archives: 1941

Европа във Война 1940-1941г.

‎17.01 вторник, новата ни тема ще бъде насочена към периода след френския разгром 1940 г. до 22 юни 1941 г. Ще обсъдим Битката за Англия, италинските военни напъни, ранния период на Битката за Атлантика, Балканската кампания и десантът на о. Крит. Очакваме Ви!